Թեստ հանելուկ․ դե ասեք՝ ի՞նչն է

Թեստ հանելուկ․ դե ասեք՝ ի՞նչն է

Հանելուկը բանահյուսական ժանր է, որը փոխանցվել է նաև գրականությանը։

Հանելուկն առարկան, երևույթը պատկերում է այլ ձև, նրա հատկանիշները նկարագրում գաղտնագրված։ Կազմված է երկու բաղադրիչից՝ բանաձևից և լուծման առարկայից։

Հանելուկի վաղնջական նմուշներ և կիրառման մասին վկայություններ պահպանվել են Ռիգվեդայում, Աստվածաշնչում, գրավոր ու բանավոր ավանդված այլ աղբյուրներում։