Թեստ․Այս թեuտը թվում է թե հեշտ է, բայց տեսնենք քանի հnգի կկարողանա հաղթահարել

Թեստ․Այս թեuտը թվում է թե հեշտ է, բայց տեսնենք քանի հnգի կկարողանա հաղթահարել

Ուղղագրություն, որևէ լեզվի համար հանրության կողմից ընդունված գրելու կանոնների համակարգը:

Ամեն մի լեզու հետևում է որոշակի ուղղագրության սկզբունքի։

Առավել հայտնի են ուղղագրական հետևյալ սկզբունքները՝ հնչյունական կամ հնչույթային, պատմական կամ ավանդական, ձևաբանական, սիմվոլիկ, բառակազմական սկզբունքները։

Հայերենին հատուկ է գերազանցապես հնչյունական և պատմական սկզբունքը, ռուսերենին՝ հնչյունականը և ձևաբանականը, անգլերենինը, ֆրանսերենինը՝ հիմնականում պատմականը։