Գտնվել է Երկրից ամենահեռու գալակտիկան

Գտնվել է Երկրից ամենահեռու գալակտիկան

Գտնվել է Երկրից ամենահեռու գալակտիկան Աշխատանքի արդյունքները հրապարակված են Astrophysical Journal Letters-ում:

MACS1149-JD1 գալակտիկան հնարավոր է եղել հայտնաբերել ALMA (Atacama Large Millimeter Array) աստղադիտակի միջոցով՝ շնորհիվ նրա կարմիր ճառագայթման ։ Այս երևույթը (նման է Դոպլերի էֆեկտին) կարելի է տեսնել, երբ դիտորդից հեռացող առարկաները լույս են արձակում, որը կարմիր է թվում՝ ավելի երկար ալիքի երկարությունների շեղման պատճառով: Ուսումնասիրելով այս տեղաշարժերը՝ կարելի է որոշել գալակտիկաների ներսում շարժումները, ինչպես նաև Երկրից դրանց հեռավորությունը։ Երկամսյա հետազոտությունը ցույց է տվել, որ MACS1149-JD1-ը պտտվում է վայրկյանում 50 կիլոմետր արագությամբ և ունի երեք հազար լուսային տարվա տրամագիծ: Հետագա դիտարկումները կարող են օգնել գիտնականներին հասկանալ, թե ինչպես են գալակտիկաները ձևավորվել շատ վաղ տիեզերքում: