Այսօրվա գլխավոր լուծումը իշխանափոխությունն է. Լիկա Թումանյան