Աշոտյանը փաստաբանին լիազորում է իր գույքը տնօրինել