Դուք ոչ մի բան չունեք, ունեք միայն փող, անհայրենիք երևույթներ եք Սրբազան