Սարսափելի մեծ վիշտ ա, արտակարգ մարդ էր Լալան. Արամյան